Tre delt massage briks ombetrukket med kunst skind, klammet på træplader

Tre delt massage briks ombetrukket med kunst skind, klammet på træplader

image00008jpeg